Abart (Spielart, Variante) [f] varianta [f][f] varietad [f].