Abort (med.) [m] abort (med.) [m] • (med. Fehlgeburt) [m] spersa (med.) [f] • (veraltet) [m] secret (lim.) [m], commoditad (antiquà) [f], tualetta [f].