Abwesenheitsurteil [n] sentenzia en contumazia [f].