Abwesenheitsverfahren [n] procedura contumaziala [f], procedura en contumazia [f].