Aktmodell [n] model niv/blut, mez niv/mez blut [m].