Alterklasse (von Wild) [f] classa da vegliadetgna [f].