Apparateglasbläserin [f] sufladra d'apparats da vaider [f].