Arbeitssitzung [f] seduta da lavur [f], sesida da lavur [f].