Armenhaus [n] chasa da povers [f], chasa poverila [f].