Artikelnummer (Art.-Nr.) [f] numer d'artitgel (nr.d'art.) [m].