Aufgabepoststelle [f] uffizi postal da consegna [m].