Aufmachung (Erscheinung) [f] cumparsa [f][f] decoraziun [f], vestgì [m] • (Verpackung) [f] emballadi [m] • (äussere Gestaltung) [f] furma exteriura [f] • (Ausstattung) [f] preschentaziun [f].