Aufnahmeverfahren (in eine Schule) [n] procedura d'admissiun [f][n] procedura da recepziun [f] • (Messverfahren) [n] metoda da mesiraziun.