Ausgabestelle (Billet) [f] post da vendita [m][f] lieu da distribuziun [m], lieu da vendita [m] • (für Jagdpatente) [f] post d'emissiun (per patentas da chatscha) [m] • (Wechsel) [f] uffizi d'emissiun [m].