Ausgleich [m] cumpensaziun [f], cumparegliaziun [f] • (gerichtl. Vergleich) [m] accumodament [m] • (econ.) [m] gulivaziun [f] • (sp.) [m] egualisaziun [f] • (Gleichgewicht) [m] equiliber [m].