Ausstellungsstand [m] stan d'exposiziun [m], stan per exponats [m].