Bücherexperte (Bücherexpertin) [m(f)] expert(a) da cudeschs [m(f)] • (fin.) [m(f)] expert contabilist (experta contabilista) [m(f)].