Backtrog [m] zaiver da pasta [m] • (zum Brot backen) [m] broc da paun [m].