Bahnpost [f] posta da viafier [f], posta ambulanta [f].