Balkon [m] balcun [m] • (Terrasse) [m] terrassa [f] • (Laube) [m] lautga [f].