Bauchspeicheldrüse [f] charn morta (pop.) [f], pancrea (med.) [f] • (med.) [f] salivera dal venter (pop.) [f].