Becher [m] bitger [m], cup [m], buccal [m] • (Kelch) [m] chalesch [m].