Beckenenge (anat.) [f] chavorgia da la batschida (anat.) [f].