Bestattungsart [f] moda da sepultura [f], moda da sutterrar [f].