Bewährungshilfe (adm.giur.) [f] assistenza a condemnads cun chasti cundiziunà (adm.giur.), reintegraziun sociala (adm.giur.) [f], assistenza da reabilitaziun (adm.giur.) [f].