Bundsteg ((info.)quadret) [m] intercolonna (info.) [f].