Flachbahn [f] lingia da viafier a pitschna pendenza [f].