Fremdhaushaltung [f] economia estra [f], tegnairchasa ester [m].