Menschenart [f] spezia umana [f], natira umana [f].