Modalpartikel (ling. Abtönungspartikel) [f] particla modala [f].