abmalen malegiar (giu), picturar • (kopieren) copiar.