alle Minen springen (fig. fam.) metter tut en moviment.