anstecken (anzünden) envidar, dar fieu • (ankleben) tatgar • (med. infizieren) infectar (med.) • (ein Ring) metter en (in anè) • (befestigen) fermar, fixar • (med.) contagiar (med.).