auf Gedeih und Verderb en temps buns e nauschs, cumplettamain, totalmain, senza cundiziuns, cun tutta ristga, ch'i succedia tge ch'i veglia.