bähen ustridar • (braun braten, rösten) ustrir • (rösten) brassar.