befördern transportar, far avanzar • (transportieren) spedir • (beschleunigen) accelerar • (begünstigen) favurisar • (im Rang) promover.