belästigen mulestar, incommodar • (stören) disturbar.