beweglich movibel (movibla), transportabel • (wendig) agil • (tragbar) purtabel • (adm. giur. Gegensatz von unbeweglich) mobigliar (adm.giur. cuntrari da: immobigliar) • (auch fig.) flexibel (flexibla) • (fig. lebhaft) viv(a).