bewilligungsfrei che na basegna betg ina permissiun.