bildungsfern (relativamain) nunscolà, scolà (mo) minimalmain, senza access a scolas cuntinuantas, senza access a furmaziun supplementara.