fetales Alkoholsyndrom (med.) [n] exposiziun prenatala a l'alcohol (med.) [f], sindrom alcoholic fetal (med.) [m].