mach, dass du fortkommst fa e va!, tira fils! (fig.), mola ils tschavats! (fig.).