UFFT Uffizi federal da la furmaziun professiunala e da la tecnologia BBT Bundesamt für Berufsausbildung und Technologie.