agraffa [f] Klammer [f], Agraffe [f], Heftklammer [f].