botarga (gastr. ovs da ton) [f] Botargo (Bottarga) [m].