chanal semicircular (anat.) Bogengang (anat.) [m].