ematidrosa (med. sc.) [f] Blutschwitzen (med.) [n].