flash (info.) [m] blinken (info.), Blitzlicht (camera) (info.), Flash (memory type) (info.), blitzen (camera) (info.) • (foto.) [m] Blitz (foto.) [m].