flatulenza (med. vet.) [f] Blähung (med. vet. Flatulenz) [f].