geniturs biologics [m.pl] biologische Eltern (med., giur.).